ფილტრის დახურვა
ამ სორტირებით არაფერი მოიძებნა
ნატივუსი
ნატივუსი
ნატივუსი -ბუნებრივი ხავერდი აერთიანებს ზეთისა და ლაქის ყველა დადებით თვისებას ზეთი ღრმად აღწევს ხის წიაღში, ხოლო ცვილი მყარად ედება ზედაპირს. სიღრმიდანულია და ზედაპირული დაცვა წარმოშობს ღია სტრუქტურის დამცავ ფენას. ხე განაგრძობს...
155,00 GEL *
ბოლოს ნანახი